Jordens helte

01 Hero

Du kender dem helt sikkert. De små slangelignende væsner, der titter op af jorden og bugter sig på overfladen, når det har regnet. Men vidste du, at regnormene er vigtige, ihærdige og bæredygtige medarbejdere for landmanden, haveejeren, biodiversiteten og klimaet – ja for hele kloden?

Det er tvivlsomt, om der findes noget andet dyr, der har spillet så vigtig en rolle i verdenshistorien.
- Charles Darwin om regnormen

Derfor skal vi passe på regnormene og sikre gode livsbetingelser for dem. Udenlandske studier viser, at regnorme er sårbare over for kemikalier og syntetiske pesticider, men også for intensiv jordbearbejdning. Forskere opfodrer til, at vi også begynder at fokusere på livet under jorden, da omkring 25 pct. af klodens dyr lever her og sikrer næringsrig, frugtbar jord til gavn for mennesker, planter og dyr.

Regnorme er de mest betydningsfulde arter for kloden

Regnorme optræder øverst på ranglisten over de mest betydningsfulde arter i klodens historie, fordi de tilhører gruppen af grundarter, som har betydning for jordens fysiske, kemiske og biologiske egenskaber. Når regnormen spiser, har afføring og graver, sørger den for næring, iltning og dræning af jorden.

På økologisk dyrkede græsmarker findes op mod 1000 regnorme pr. m­2 og en biomasse på flere hundrede gram.

02 Betydningdfuld Art

Regnormenes glubende appetit sikrer frugtbar jord

En regnorm spiser konstant og skal derfor også af med noget i den anden ende. Regnormen afleverer omkring 1,5 gange mere afføringen end dens egen kropsvægt om dagen. Den lange markarbejder udfører altså et stykke unikt, økologisk gødningsarbejde til gavn for jordens frugtbarhed helt uden, at vi behøver at bede den om det.

Regnormens kost består af planterester fx blade, kviste og grene, men også af biller, svampe, bakterier og alger, som altså ender som god kompost på marker og i haver.

03 Appetit

Regnorme er klimahåndværkere

Netop fordi regnorme både ventilerer og dræner jorden, er de også effektive klimahåndværkere i områder, hvor der fx opstår øget nedbør grundet klimaforandringer. Regnorme graver lodrette gange i jorden, der kan blive op til fire meter lange og har stor betydning for at vandet drænes væk efter regn og for jordens udveksling af luft med atmosfæren. Planternes rødder kan også udnytte regnormens gange til nemmere at vokse ned gennem jorden.

04 Klima

Regnorme er en snack og trives med økologi

En rigtig helt gør noget godt og ofrer sig for andre. På det punkt er regnormen også med. Den yder nemlig ikke kun næring til jorden, men også til fx fugle, pindsvin, grævlinger og frøer, der hapser ormen som en snack, så snart den kigger op. Så regnorme tiltrækker altså andet liv og øger dermed biodiversiteten.

Når økologisk landbrug drives optimalt med varieret sædskifte og organisk gødning i rette mængder og på rette tid, er alle forudsætninger til stede for, at der også er næringsgrundlag for regnorme og mikroorganismer.

05 Snack

Kilder:

“The Conversation” fra Videnskab.dk, Sarah Johnson, Phd. studerende, King’s College, London, 2021

“Økologisk landbrug og natur” Martin Holmstrup, Danmarks Miljøundersøgelser, 2003.

”Regnorme – den frugtbare jords arkitekter” Fibl og Seges, 2017

” State of knowledge of soil biodiversity”, Food & Agriculture Organization, UN, 2020.

“Pesticides and soil invertebrates”, Frontiers in Environmental Science, 2021.

KlimastressLab, Aarhus Universitet, 2021.

Luk (Esc)