En fjerdedel af verdens insekter er forsvundet på 30 år

Mængden af insekter er faldet markant siden 1990 - særligt i Europa står det slemt til.

Christian Kjær, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet forklarer, at der er tale om en perfekt storm af faktorer, som påvirker insekterne negativt, alt efter hvordan de lever.

"Nogle arter lever af blomster, nogle lever i jorden, nogle er aktive om dagen, nogle er nataktive. Når du eksempelvis ser på land use (brugen af arealer, red.), vokser infrastrukturen, hvilket tager plads fra insekter, og du får mere lys, hvilket forstyrrer de nataktive insekter".

Ud over ødelæggelsen af habitater kan brugen af pesticider også påvirke insekterne negativt. For landbrugets vedkommende er der nogle lavthængende frugter, som kan hjælpe insekterne;

"Hvis vi tager sprøjtemidlerne, så er det jo et spørgsmål om at reducere brugen af pesticider i kanten af marken, så det ikke drifter ud på habitater lige ved siden af. Det er hverken godt for bierne eller sommerfuglene", fortæller Christian Kjær.

Læs hele artiklen på økonu.dk

Læs her mere om, hvordan du kan hjælpe de vilde bier.

Insekter Blomst Foto Af Colourbox

Pesticid gør biernes hjerne mindre

Unge humlebier, der udsættes for den udbredte insektgift imidacloprid, får hæmmet deres hjerneudvikling og indlæringsevne. Det viser et nyt studie publiceret i tidsskriftet Proceedings of The Royal Society B.

"Det bekymrende i denne sag er, at når unge bier får føde fra pesticidholdig føde, medfører det, at visse dele af hjernen vokser mindre, hvilket betyder, at de som ældre får mindre og udviklingshæmmede hjerner; en konsekvens der lader til at være permanent og irreversibel," siger studiets hovedforsker dr. Richard Gill fra Department of Life Sciences, Imperial College London.

I studiet blev bier tildelt en nektarerstatning med imidacloprid i doser, der er realistiske i landbrugsafgrøder og vilde blomster. I takt med biernes udvikling testede man deres indlæringsevne og skannede deres hjerne ved hjælp af mikro-CT-teknologi. Resultaterne blev sammenlignet med bier, der ikke fik pesticidrester, og andre bier, der kun fik pesticidrester én gang. Det viste, at bierne, der blev udsat for pesticidrester som helt unge havde en "signifikant" hæmmet indlæringsevne.

Imidacloprid er forbudt at bruge i EU, men er vidt udbredt i den øvrige del af verden, og EU tillader import af fødevarer sprøjtet med midlet.

Læs hele artiklen på økonu.dk

Læs her mere om, hvordan du kan hjælpe de vilde bier.

Humlebi 3 Colourbox
Luk (Esc)