De vilde bier er truede

Vi står midt i en biodiversitetskrise, hvor blandt andet insekterne er truede. På verdensplan er en fjerdedel af verdens insekter forsvundet på blot 30 år. I Danmark står det også slemt til. 23% af de danske, vilde bier er truede, og 8% er allerede uddøde.

”Den primære årsag til, at bierne er pressede, er, at vi bruger langt størstedelen af Danmarks areal til landbrug, og dyrker markerne som monokulturer, der ikke giver plads eller føde til bierne,” forklarer Julie Rohde Birk, der er konsulent ved Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

En anden trussel mod bierne er landbrugets brug af de sprøjtegifte, som vi kalder insekticider og herbicider.

”Insekticider slår insekter ihjel. De er ret ukritiske ift. hvilke insekter, så det er altså både dem, som vi ser som skadedyr, men også dem, som vi ser som nyttedyr som fx de vilde bier. Herbiciderne er også en trussel. Dem bruger man til at slå planter ihjel – de planter, som vi kalder ukrudt, men som i virkeligheden er hjemmehørende arter, der fungerer som føde for blandt andet bier. Når vi slår planterne ihjel, så fjerner vi biernes mad,” fortæller Julie Rohde Birk.

I det økologiske landbrug bruger man ingen af delene.

”Endelig kan man godt sige, at det, som vi kalder eutrofiering, også spiller en rolle i forhold til biernes tilbagegang. Med det mener vi, at niveauet af næringsstoffer generelt er for højt på naturarealer, hvor der egentlig ikke burde blive tilført næring. Men det kommer fra landbruget, blandt andet via luften, og favoriserer de planter, der kan vokse hurtigst og størst med meget næring. De kvæler så at sige mindre og mere nøjsomme urter, som der også er brug for. Mange bier er nemlig dybt specialiserede, og kan ikke bare spise hvad som helst, men er knyttet til helt specifikke arter af planter,” forklarer Julie Rohde Birk.

Humlebi 3 Colourbox

En verden uden bier

På globalt plan er omkring 75% af alle fødevarer bestøvet af insekter. Der ville være meget få madvarer tilbage, hvis vi ikke har de vilde bier som bestøvere.

Hvis de vilde bier forsvinder herhjemme, så ville vi få problemer med at dyrke meget frugt, grønt og de fleste grøntsager. Vi har mange hundrede arter af bier, som lever på alle mulige måder, og vi skal sørge for, at der er plads og føde til dem alle.

Jordbær er et godt eksempel på en plante, der skal bruge mange forskellige bestøvere. Hvis jordbærblomsten kun besøges af en honningbi, så bliver jordbærret grimt. Der skal en hel række forskellige bier og andre bestøvere til, for at blomsten bliver tilstrækkeligt bestøvet til at bærret vokser sig stort og pænt,” fortæller Julie Rohde Birk, konsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Jordbærret kender vi alle fra dets smukke røde farve, men faktisk kan verden blive ret farveløs og grå, hvis de vilde bier forsvinder.

”Hvis ikke vi har de vilde bier, der kan flyve fra træ til træ og busk til busk, så kan vi vinke farvel til blomsterne,” fortæller Julie Rohde Birk.

Se videnskab.dk's video om, hvad der vil ske, hvis alle bierne uddøde.

ILØ Sensommer

Pesticid gør biernes hjerne mindre

Unge humlebier, der udsættes for den udbredte insektgift imidacloprid, får hæmmet deres hjerneudvikling og indlæringsevne. Det viser et studie publiceret i tidsskriftet Proceedings of The Royal Society B.

"Det bekymrende i denne sag er, at når unge bier får føde fra pesticidholdig føde, medfører det, at visse dele af hjernen vokser mindre, hvilket betyder, at de som ældre får mindre og udviklingshæmmede hjerner; en konsekvens der lader til at være permanent og irreversibel," siger studiets hovedforsker dr. Richard Gill fra Department of Life Sciences, Imperial College London.

I studiet blev bier tildelt en nektarerstatning med imidacloprid i doser, der er realistiske i landbrugsafgrøder og vilde blomster. I takt med biernes udvikling testede man deres indlæringsevne og skannede deres hjerne ved hjælp af mikro-CT-teknologi. Resultaterne blev sammenlignet med bier, der ikke fik pesticidrester, og andre bier, der kun fik pesticidrester én gang. Det viste, at bierne, der blev udsat for pesticidrester som helt unge havde en "signifikant" hæmmet indlæringsevne.

Imidacloprid er forbudt at bruge i EU, men er vidt udbredt i den øvrige del af verden, og EU tillader import af fødevarer sprøjtet med midlet.

Læs hele artiklen på økonu.dk

Læs hvordan du kan hjælpe de vilde bier
Bee 7362355 1920
Luk (Esc)