Mere biodiversitet

Når økologisk kvæg kommer på græs, er det ikke kun til glæde for dyrene selv. De økologiske køer lægger nemlig kokasser på marken, som bidrager til mere biodiversitet.

Kokasserne er bo og spisekammer for mange insekter bl.a. den lakrøde møgbille, der på grund af manglen på kokasser i landskabet har svært ved at finde levesteder. Har møgbillen ingen levesteder, mangler der føde til fugle og andre større dyr, der lever af insekter.

Det græssende kvæg bidrager desuden ved at bide græsset ned, så fugle som f.eks. stæren kan finde og spise insekterne på marken. Vil du også fremover se stæren og naturfænomenet sort sol, skal du vælge økologisk mælk og oksekød. Ellers risikerer stæren, agerhønen, sanglærken og andre fuglearter at forsvinde.

Læs mere i vores whitepaper om økologi og biodiversitet
Køer På Græs 08 Moment Studio

Høj dyrevelfærd

Alt økologisk kvæg kommer på græs i sommerhalvåret, hvor de får masser af motion, frisk luft og kan udføre deres naturlige adfærd. Til sammenligning kommer 40 % af det konventionelle kvæg på græs. Det viser tal fra Danmarks Statistik fra 2020.

Om vinteren er de økologiske køer inde i stalden, hvor de har god plads, og hvor de får masser af grovfoder, som er godt for deres sundhed og trivsel.

Der er også strenge regler for, hvor lang transporttid de økologiske køer må have til slagteriet.

Hør podcasten "Naturplejens klimabøffer" i serien Ildsjælene
To Sortbrogede Nejer

Vigtig rolle i økosystemet

Når den økologiske ko kommer på græs, hjælper den med at holde naturen sund. Når køerne græsser på naturområder, er de med til at hindre overvækst og skabe levesteder for forskellige dyr og planter. Dermed er koen med til at sikre, at naturen trives og er i balance.

Koen kan leve af at spise græs modsat f.eks. grise og kyllinger, der spiser foder som kunne have været mad til mennesker. På den måde kan koen omsætte græs til kød og mælk, som vi mennesker kan leve af. Altså er koen en vigtig del af økosystemet.

Læs mere om lortens vigtige rolle i de naturlige økosystemer
Naturpleje JUR

Mindre klimabelastende

Kvæg på græs udleder 30 % mindre metan end dem, der lever deres liv i stalden. Det viser et hollandsk studie. Et forsøg i Danmark indikerer, at køer på græs herhjemme også udleder mindre metan.

Når kvæg er ude på marken, er en stor del af deres foder græs. Dermed skal der importeres mindre foder fra udlandet, og det giver en mindre klimabelastning.

Den græssende ko sikrer desuden en høj kulstoflagring i jorden. Det er ikke bare godt for klimaet, men også for jordkvaliteten.

Den forbedrede jord skal landmanden bruge til at dyrke lækre og sprøde økologiske grøntsager. Det grønne køkken er altså også afhængig af koen.

Læs mere om klima og økologi
IMG 4548

Opskrifter med økologisk oksekød

Er du blevet overbevist om alle glæderne ved økologisk oksekød?

Skru op for det grønne på tallerkenen og gå ud fra princippet om ”lidt men godt” oksekød. Så er du klar til at få inspiration og opskrifter til dit næste måltid.

Se opskrifter med økologisk oksekød
Tyrkisk Pizza 1
Luk (Esc)